FİNANS

celik halat - celha - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 673.574.979,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 54.235.460,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 259.084.894,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 259.084.894,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.456.318,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.456.318,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 317.617.821,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.653.727,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.868.482,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.658.277,00
 • ARA TOPLAM 673.574.979,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 161.590.576,00
 • Finansal Yatırımlar 20.087,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 119.175.843,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.791.712,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.305.504,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 18.477.943,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.425.975,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 835.165.555,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 730.762.659,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 373.677.474,00
 • - Banka Kredileri 373.677.474,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.587.602,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.935.972,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 325.753.236,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 325.753.236,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.993.831,00
 • Diğer Borçlar 657.718,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 657.718,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.994.264,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.122.562,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 934.077,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.188.485,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 975.972,00
 • ARA TOPLAM 730.762.659,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.279.407,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.415.972,00
 • Banka Kredileri 7.196.127,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 219.845,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.863.435,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.863.435,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 763.042.066,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 72.123.489,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 72.123.489,00
 • Ödenmiş Sermaye 41.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.642.368,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 359.793,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.493.778,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.493.778,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.493.778,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -678.877,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -678.877,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.613.361,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.695.906,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 25.484.716,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 835.165.555,00

Kredi Hesaplama