celebi - clebi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 873.434.005,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 523.002.526,00
 • Finansal Yatırımlar 7.325.408,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 7.325.408,00
 • Ticari Alacaklar 155.029.270,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.882.449,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 151.146.821,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 121.437.358,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 90.557.076,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.880.282,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 18.481.216,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.312.094,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.895.540,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.950.593,00
 • ARA TOPLAM 873.434.005,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.747.048.485,00
 • Finansal Yatırımlar 334.290,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 135.928.043,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 79.040.525,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 56.887.518,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 137.019.231,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 479.605.299,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 309.432.466,00
 • - Şerefiye 64.553.755,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 244.878.711,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.932.978,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.932.978,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 125.508.480,00
 • Diğer Duran Varlıklar 23.895.151,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.620.482.490,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.193.727.436,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 241.859.269,00
 • - Banka Kredileri 241.859.269,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 560.120.418,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 148.975.845,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.921.470,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 138.054.375,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 46.205.687,00
 • Diğer Borçlar 127.191.065,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 105.705.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.486.065,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.650.635,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.067.423,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 26.288.391,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.657.641,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.630.750,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.368.703,00
 • ARA TOPLAM 1.193.727.436,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.053.311.919,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 914.480.615,00
 • Banka Kredileri 406.334.317,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 508.146.298,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 18.278.775,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 30.128.147,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.128.147,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25.626.478,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 64.797.904,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.247.039.355,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 373.443.135,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 296.319.276,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.300.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.504.473,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -24.504.473,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.504.473,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 187.873.545,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 187.873.545,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 74.387.905,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 192.120.126,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -157.857.827,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 77.123.859,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.620.482.490,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.