FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

carrefoursa - crfsa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.938.912.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.483.301.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 858.853.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 106.840.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 752.013.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 370.471.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 370.471.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.938.941.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 287.346.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 7.938.912.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.960.252.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 149.897.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 149.897.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 993.989.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 632.661.000,00
 • - Şerefiye 482.479.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 150.182.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.782.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 528.019.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.899.164.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.008.891.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.149.867.000,00
 • - Banka Kredileri 873.879.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 388.593.000,00
 • Banka Kredileri 51.689.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.562.605.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 44.440.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.518.165.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 432.343.000,00
 • Diğer Borçlar 270.409.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 161.131.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 109.278.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 92.590.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 94.317.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.751.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 92.566.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.167.000,00
 • ARA TOPLAM 11.008.891.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.176.358.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.601.935.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 574.423.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 574.423.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.185.249.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -1.286.085.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -1.286.085.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 127.774.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 678.006.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 411.665.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -415.330.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -415.330.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -424.925.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.318.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.781.836.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -318.682.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.899.164.000,00