FİNANS

dagi yatirim holding - daghl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 142.893.256,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.471.867,00
 • Finansal Yatırımlar 47.115.215,00
 • Ticari Alacaklar 651.817,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 645.864,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.953,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 200.030,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.930,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 184.100,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 77.521.236,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.791.154,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.008.497,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.133.440,00
 • ARA TOPLAM 142.893.256,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.470.487,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.970,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.970,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.759.539,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 214.964,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 268.183,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 151.363.743,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 108.143.016,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.778.265,00
 • - Banka Kredileri 18.858.189,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 35.968.247,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.968.247,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.002.133,00
 • Diğer Borçlar 651.858,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 651.858,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 45.577.663,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 616.984,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.547.866,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.384.748,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 163.118,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 108.143.016,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.474.562,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.794.849,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.794.849,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.911.421,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 115.617.578,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 35.746.165,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 35.746.165,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -47.973.965,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.671.659,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.747.364,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.747.364,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.747.364,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.340.876,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.963.299,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 44.491.660,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 151.363.743,00

Kredi Hesaplama