FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

desa deri - desa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.139.245.123,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 214.460.837,00
 • Finansal Yatırımlar 507.671.495,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 207.633.980,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 171.083.351,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.550.629,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.676.434,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.187.451,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 488.983,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 164.608.047,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.691.258,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.095,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.503.072,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 1.139.245.123,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 486.699.147,00
 • Finansal Yatırımlar 7.906.388,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 36.974.063,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 36.473.831,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 500.232,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 78.425.234,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.587.333,00
 • Maddi Duran Varlıklar 240.182.801,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 478.735,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.847.005,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.847.005,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.760.747,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.625.944.270,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 650.941.834,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 39.943.047,00
 • - Banka Kredileri 2.282.501,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 55.803.716,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 408.813.833,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 158.628.079,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 250.185.754,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.829.577,00
 • Diğer Borçlar 40.424.773,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 40.424.773,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.955.121,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 56.658.201,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.513.566,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.448.070,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.065.496,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 650.941.834,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 172.508.602,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 117.494.330,00
 • Banka Kredileri 78.464.168,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 39.030.162,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.119.562,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.119.562,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40.894.710,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 823.450.436,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 802.493.834,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 802.493.834,00
 • Ödenmiş Sermaye 245.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.500.255,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 165.727.802,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 165.727.802,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.189.705,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.844.394,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 146.869.095,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 229.552.288,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.625.944.270,00