deva holding - deva - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.748.582.216,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 533.907.278,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 568.020.556,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 41.866.077,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 526.154.479,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.513.687,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 7.432.773,00
 • Stoklar 603.238.310,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.325.242,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 239.592,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.904.778,00
 • ARA TOPLAM 1.748.582.216,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 998.548.978,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 564.682.731,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 281.676.537,00
 • - Şerefiye 1.782.731,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 279.893.806,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 87.029.789,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.564.612,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.747.131.194,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 849.248.431,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 336.636.126,00
 • - Banka Kredileri 336.636.126,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 260.105.758,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.490.802,00
 • İhraç Edilen Tahviller 69.070.687,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 141.115.812,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.062.414,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 117.053.398,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.372.342,00
 • Diğer Borçlar 8.809.657,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.809.657,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.063.183,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.139.863,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 70.114.665,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.732.413,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 39.382.252,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.160.471,00
 • ARA TOPLAM 849.248.431,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 433.615.464,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 352.500.326,00
 • Banka Kredileri 195.132.644,00
 • İhraç Edilen Tahviller 129.679.319,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 27.688.363,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.953.464,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 33.058.581,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 33.058.581,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.282.863.895,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.464.267.299,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.464.267.299,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.019.288,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 140.080.696,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.870.803,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.046.480,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.046.480,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.046.480,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.549.360,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 5.549.360,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 150.864.955,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 488.354.120,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 482.603.404,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.747.131.194,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.