FİNANS

dogus otomotiv - doas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.616.667.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.905.839.000,00
 • Finansal Yatırımlar 244.625.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.876.275.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.330.203.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 546.072.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 208.544.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.623.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 201.921.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.263.967.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 112.717.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.700.000,00
 • ARA TOPLAM 8.616.667.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.444.175.000,00
 • Finansal Yatırımlar 831.804.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.813.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.417.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 396.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 955.422.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 120.278.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.206.936.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 101.641.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.417.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.006.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.060.842.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.518.278.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.699.745.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 312.505.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.102.028.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 85.007.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.017.021.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.270.000,00
 • Diğer Borçlar 1.250.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.250.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 89.009.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 344.020.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 364.202.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 364.202.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 340.499.000,00
 • ARA TOPLAM 7.518.278.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 432.587.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 215.632.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 47.992.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 168.963.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 94.889.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 74.074.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.950.865.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.109.977.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.088.644.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.115.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -41.446.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -41.446.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -41.446.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 766.477.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 12.661.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 753.816.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 547.213.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.797.027.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 996.669.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 21.333.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.060.842.000,00

Kredi Hesaplama