FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

dogus otomotiv - doas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 33.214.459.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.643.608.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.258.102.000,00
 • Ticari Alacaklar 12.879.339.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.661.659.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.217.680.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 510.804.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 28.794.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 482.010.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 10.649.598.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 203.954.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 585.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 68.469.000,00
 • ARA TOPLAM 33.214.459.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 34.652.405.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.370.993.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.048.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 23.648.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 400.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 8.514.194.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.265.732.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.723.065.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 519.191.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 64.716.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 106.843.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 294.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 67.866.864.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.448.237.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.571.420.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.023.170.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.520.912.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.707.016.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.813.896.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 219.943.000,00
 • Diğer Borçlar 491.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 491.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 724.399.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 189.009.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.823.330.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.823.330.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.375.563.000,00
 • ARA TOPLAM 18.448.237.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.573.037.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.185.862.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.792.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 414.426.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 406.961.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 190.179.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 216.782.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 561.996.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.021.274.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 41.845.590.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 41.339.017.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -6.474.777.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.093.868.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.405.361.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.676.405.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.483.327.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -170.370.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.288.753.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 105.978.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.182.775.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.378.715.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19.418.821.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 19.622.080.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 506.573.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 67.866.864.000,00