FİNANS

dogus otomotiv - doas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 17.338.473.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.499.108.000,00
 • Finansal Yatırımlar 291.909.000,00
 • Ticari Alacaklar 5.047.551.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.923.557.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.123.994.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 205.191.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.382.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 197.809.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.026.352.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 261.063.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.299.000,00
 • ARA TOPLAM 17.338.473.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 13.683.371.000,00
 • Finansal Yatırımlar 7.463.855.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 669.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 270.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 399.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.491.649.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 104.120.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.078.399.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 193.723.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.675.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.128.116.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 31.021.844.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.155.554.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.061.050.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 838.305.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.838.683.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 438.185.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.400.498.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 39.412.000,00
 • Diğer Borçlar 2.000.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.000.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 317.072.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.195.402.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 973.110.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 973.110.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 892.520.000,00
 • ARA TOPLAM 14.155.554.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.212.905.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.763.574.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 140.507.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 308.824.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 208.742.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 100.082.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.368.459.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 13.653.385.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.606.250.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.115.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.965.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -174.835.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -174.835.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -174.835.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.305.783.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 25.960.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.279.823.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 878.916.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.652.406.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.900.214.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 47.135.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 31.021.844.000,00

Kredi Hesaplama