FİNANS

dogus otomotiv - doas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.609.778.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.556.513.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.137.451.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.408.361.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.683.644.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 724.717.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 178.339.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.337.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 164.002.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.139.362.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 182.163.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.589.000,00
 • ARA TOPLAM 11.609.778.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.801.357.000,00
 • Finansal Yatırımlar 831.804.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.915.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.519.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 396.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.245.236.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 118.908.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.358.917.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 127.827.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.679.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 947.552.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 16.411.135.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.242.917.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.325.570.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 137.743.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.626.662.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 117.918.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.508.744.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.545.000,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 141.836.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 508.883.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 107.609.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 107.609.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 367.069.000,00
 • ARA TOPLAM 7.242.917.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 483.171.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 186.914.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 78.430.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 217.827.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 141.481.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 76.346.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.726.088.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.685.047.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.653.300.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 23.115.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -71.265.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -71.265.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -71.265.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 772.414.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 18.598.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 753.816.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 547.300.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.921.940.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.460.294.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 31.747.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 16.411.135.000,00

Kredi Hesaplama