FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

duran dogan basim - durdo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 831.250.880,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 26.236.678,00
 • Finansal Yatırımlar 1.087.227,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 443.817.643,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 443.817.643,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.582.383,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.582.383,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 314.927.750,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.809.694,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 789.505,00
 • ARA TOPLAM 831.250.880,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 991.697.369,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.421.039,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.421.039,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 379.954.470,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.392.918,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 292.300,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 292.300,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 74.978.523,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.822.948.249,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 639.434.387,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 112.593.648,00
 • - Banka Kredileri 74.391.748,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 114.153.678,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 220.108.316,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.362.763,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 210.745.553,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.856.048,00
 • Diğer Borçlar 90.472.781,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.790.750,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.682.031,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 42.467.173,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.699.482,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.895.573,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.764.532,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 131.041,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.187.688,00
 • ARA TOPLAM 639.434.387,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 96.807.621,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 58.551.166,00
 • Banka Kredileri 49.492.750,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.058.416,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 647.368,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 37.609.087,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.609.087,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 736.242.008,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.086.706.241,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.086.710.455,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 370.003.830,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 4.156.965,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 59.859,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 187.693.850,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 187.693.850,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.220.124,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -34.698.626,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -34.698.626,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.277.063,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 331.812.389,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 116.719.055,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -4.214,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.822.948.249,00