FİNANS

duran dogan basim - durdo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 515.609.330,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 22.189.202,00
 • Finansal Yatırımlar 8.092.037,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 7.168.415,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 923.622,00
 • Ticari Alacaklar 224.006.663,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 224.006.663,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 146.418,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 146.418,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 232.818.755,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.356.142,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.000.113,00
 • ARA TOPLAM 515.609.330,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 214.860.239,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 728.947,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 728.947,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 80.241.372,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.844.095,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.520.750,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.520.750,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.217.628,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 730.469.569,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 477.320.871,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 135.117.372,00
 • - Banka Kredileri 135.117.372,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 126.345.543,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 41.939.526,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 154.266.396,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.872.631,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 149.393.765,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.604.277,00
 • Diğer Borçlar 5.091.872,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.958.801,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 133.071,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.965.436,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.650.898,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.655.386,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.506.284,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 149.102,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.674.417,00
 • ARA TOPLAM 477.320.871,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 141.909.253,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 88.506.350,00
 • Banka Kredileri 53.951.033,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 34.555.317,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 34.802.800,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 418.550,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.424.906,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.424.906,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.756.647,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 619.230.124,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 111.239.445,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 111.239.820,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.436.501,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.220,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 56.286.428,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 56.286.428,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.631.794,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.581.622,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -14.581.622,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.214.481,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -21.677.166,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 47.555.978,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -375,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 730.469.569,00

Kredi Hesaplama