FİNANS

duran dogan basim - durdo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 603.718.089,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 25.481.027,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 310.680.210,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 310.680.210,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 161.667,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 161.667,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 237.045.377,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.664.906,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.684.902,00
 • ARA TOPLAM 603.718.089,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 479.542.154,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.210.944,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.210.944,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 110.126.375,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.275.264,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.360.046,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.360.046,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 69.115.188,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.083.260.243,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 541.834.387,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 132.678.163,00
 • - Banka Kredileri 132.678.163,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 103.139.392,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 38.332.785,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 151.190.353,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.542.485,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 146.647.868,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.661.780,00
 • Diğer Borçlar 69.762.897,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 68.085.406,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.677.491,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 38.201.537,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.863.589,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.843.244,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.592.323,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 250.921,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.795.551,00
 • ARA TOPLAM 541.834.387,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.789.399,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 62.815.592,00
 • Banka Kredileri 32.716.232,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 30.099.360,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 59.793,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.914.014,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.914.014,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 615.623.786,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 467.636.457,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 467.639.108,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.436.501,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.220,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 155.950.798,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 175.597.338,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.691.075,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -19.646.540,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 149.945.751,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 51.208.554,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.651,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.083.260.243,00

Kredi Hesaplama