FİNANS

duran dogan basim - durdo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 640.869.736,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 51.982.544,00
 • Finansal Yatırımlar 10.881.998,00
 • Ticari Alacaklar 224.255.406,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 224.255.406,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 48.829,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 48.829,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 331.659.912,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.829.878,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.211.169,00
 • ARA TOPLAM 640.869.736,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 448.267.762,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 923.457,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 923.457,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 84.197.952,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.672.380,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.961.627,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.961.627,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 67.549.098,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.089.137.498,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 533.843.691,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 175.834.971,00
 • - Banka Kredileri 175.834.971,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 108.462.530,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 43.801.225,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 134.280.230,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.163.078,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 126.117.152,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.468.458,00
 • Diğer Borçlar 45.789.029,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 45.789.029,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.602.419,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.855.681,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.278.643,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.173.893,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 104.750,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 37.322.459,00
 • ARA TOPLAM 533.843.691,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 78.863.811,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 59.542.628,00
 • Banka Kredileri 39.042.091,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.500.537,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 418.549,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.902.634,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.902.634,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 612.707.502,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 476.429.996,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 476.429.598,00
 • Ödenmiş Sermaye 35.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.436.501,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.220,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 196.667.769,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 196.667.769,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.533.309,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.625.643,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -11.625.643,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.214.481,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -21.593.316,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 269.324.586,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 398,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.089.137.498,00

Kredi Hesaplama