FİNANS

dyo boya - dyoby - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.829.255.146,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 87.534.658,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.356.428.702,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.638.270,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.342.790.432,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.820.703,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.524.891,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.295.812,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 362.358.238,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.161.114,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 960.121,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.493.349,00
 • ARA TOPLAM 1.825.756.885,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.498.261,00
 • DURAN VARLIKLAR 468.409.482,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 22.639.338,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.639.338,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 23.134,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.134,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 421.627.706,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.756.839,00
 • - Şerefiye 2.955.051,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.801.788,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.009.417,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.009.417,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 338,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.297.664.628,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.797.252.416,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 243.370.742,00
 • - Banka Kredileri 243.370.742,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 112.477.286,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 595.218,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 535.502.261,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 167.894.355,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 367.607.906,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.426.794,00
 • Diğer Borçlar 21.640.624,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.033.724,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.606.900,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 831.106.962,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.158.359,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 42.569.388,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.009.844,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 41.559.544,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.797.252.416,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 193.378.652,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 136.063.201,00
 • Banka Kredileri 133.385.301,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.677.900,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 36.893.938,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.893.938,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.421.513,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.990.631.068,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 307.033.560,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 307.033.560,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 48.141,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 188.036.473,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 188.036.473,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.426.477,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -54.105.612,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -54.105.612,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.690.217,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 49.532.687,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 21.831.654,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.297.664.628,00