FİNANS

enerjisa enerji - enjsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 17.984.776.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 588.248.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 10.006.990.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 59.822.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.947.168.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.116.829.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.116.829.000,00
 • Türev Araçlar 1.447.335.000,00
 • Stoklar 835.698.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 216.844.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 187.633.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 561.191.000,00
 • ARA TOPLAM 17.984.776.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 18.521.895.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 924.206.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 924.206.000,00
 • Türev Araçlar 10.842.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.487.272.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.164.925.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.966.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.966.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 400.324.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 6.234.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 36.506.671.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.459.150.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.022.700.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.731.748.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.176.777.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 820.508.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.356.269.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 158.413.000,00
 • Diğer Borçlar 5.838.347.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.464.526.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.373.821.000,00
 • Türev Araçlar 82.429.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.374.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 368.363.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 311.842.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.678.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 297.164.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 661.584.000,00
 • ARA TOPLAM 22.459.150.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.981.246.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.122.188.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 7.580.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 619.968.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 430.722.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 430.722.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.323.659.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.437.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 28.440.396.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.066.275.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.066.275.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.181.069.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.775.976.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.464.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.464.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.464.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 973.440.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 973.440.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 716.587.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.225.301.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 193.026.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 36.506.671.000,00

Kredi Hesaplama