FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

enerjisa enerji - enjsa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 42.759.536.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.685.531.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 19.872.879.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 101.308.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.771.571.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.465.614.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.465.614.000,00
 • Türev Araçlar 281.386.000,00
 • Stoklar 3.471.930.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.563.283.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 947.077.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.357.001.000,00
 • ARA TOPLAM 42.759.536.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 96.799.856.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.355.991.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 72.926.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.283.065.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.646.769.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.646.769.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.723.562.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.295.927.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 79.644.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 79.644.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 20.848.938.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 16.499.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 139.559.392.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.176.933.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.752.333.000,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.405.774.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.247.040.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 98.275.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.148.765.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 947.454.000,00
 • Diğer Borçlar 9.946.461.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 460.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.946.001.000,00
 • Türev Araçlar 110.587.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 51.783.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 246.231.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 870.453.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 173.059.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 697.394.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.450.223.000,00
 • ARA TOPLAM 43.176.933.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.637.573.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.472.355.000,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.824.693.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.519.667.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.519.667.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.045.891.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 75.814.506.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 63.744.886.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 63.744.886.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.181.069.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 10.509.752.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 24.987.272.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 80.330.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 80.330.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.873.422.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 26.852.987.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.758.340.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 139.559.392.000,00