FİNANS

escort teknoloji - escom - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.382.748,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.596.387,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.125.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.125.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.114.700,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.625.708,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 488.992,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.916,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.370,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 694,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 536.681,00
 • ARA TOPLAM 10.382.748,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 197.457.929,00
 • Finansal Yatırımlar 196.636.598,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 30.392,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 30.392,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 347.621,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 347.621,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 443.318,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 207.840.677,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.748.824,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 116.180,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.690,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 106.490,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 371.799,00
 • Diğer Borçlar 7.424.200,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.664.684,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 759.516,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.360,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.834.285,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 120.882,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.713.403,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 9.748.824,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 221.282,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 221.282,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 221.282,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.970.106,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 197.870.571,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 197.870.571,00
 • Ödenmiş Sermaye 49.992.100,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.517.309,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -49.039,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -49.039,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -49.039,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 653,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 137.682.914,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.703.910,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 207.840.677,00

Kredi Hesaplama