FİNANS

etiler gida - etilr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 112.636.236,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.274.743,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 54.198.168,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.198.168,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.428.921,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.428.921,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 16.564.912,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.908.958,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 760.214,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.500.320,00
 • ARA TOPLAM 112.636.236,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 26.939.540,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 21.224.547,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.292.850,00
 • - Şerefiye 436.473,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.856.377,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.422.143,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 139.575.776,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.514.839,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.890.628,00
 • - Banka Kredileri 5.890.628,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.309.674,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 162.743,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 21.648.211,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.648.211,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.717.193,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 38.675,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.949.326,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.138.298,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.811.028,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 947.386,00
 • ARA TOPLAM 47.514.839,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.518.115,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.371.589,00
 • Banka Kredileri 19.726.719,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 644.870,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 146.526,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 146.526,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 68.032.954,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 71.542.822,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 71.542.822,00
 • Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.894.365,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -127.671,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -127.671,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -127.671,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.819.884,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.834.042,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 19.122.202,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 139.575.776,00

Kredi Hesaplama