FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

etiler gida - etilr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 276.294.775,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 29.088.135,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 151.837.534,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 151.837.534,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.310.683,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.310.683,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 49.170.671,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 43.277.964,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 291.233,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.318.555,00
 • ARA TOPLAM 276.294.775,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 166.698.234,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.323.348,00
 • Maddi Duran Varlıklar 80.226.824,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.012.388,00
 • - Şerefiye 1.842.382,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.170.006,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.821.855,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 47.313.819,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 442.993.009,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 227.031.543,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 92.915.643,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16.193.313,00
 • Banka Kredileri 90.227.228,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 64.533.210,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 64.533.210,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.247.056,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 41.094.554,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.023.405,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 391.608,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.631.797,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 982.726,00
 • ARA TOPLAM 227.031.543,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.610.016,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.222.892,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.000.000,00
 • Ticari Borçlar 1.140.087,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.140.087,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.428.677,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 350.007,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 350.007,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.805.703,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 266.641.559,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 176.351.450,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 176.351.450,00
 • Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 173.781.576,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.012.817,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 350.215,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 350.215,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 350.215,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.145.353,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -54.610.683,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -13.327.828,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 442.993.009,00