FİNANS

etiler gida - etilr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 157.046.872,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 18.657.578,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 92.507.971,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 546.682,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 91.961.289,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.185.416,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.185.416,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 24.080.432,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.009.388,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 52.150,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 553.937,00
 • ARA TOPLAM 157.046.872,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 90.128.442,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.295.586,00
 • Maddi Duran Varlıklar 52.017.324,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.979.819,00
 • - Şerefiye 436.473,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.543.346,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 28.835.713,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 247.175.314,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 108.984.312,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 39.206.497,00
 • - Banka Kredileri 39.206.497,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.120.720,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 576.193,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 36.608.226,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.608.226,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.573.930,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.152.083,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 557.511,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.324.317,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 68.958,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.255.359,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 413.078,00
 • ARA TOPLAM 108.984.312,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.743.569,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.107.787,00
 • Banka Kredileri 8.538.806,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.568.981,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 728.074,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.755.170,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 152.538,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 152.538,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 138.727.881,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 108.447.433,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 108.447.433,00
 • Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.894.365,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -33.179,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -33.179,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -33.179,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.261.251,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 49.387.180,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 12.379.183,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 247.175.314,00

Kredi Hesaplama