FİNANS

fonet bilgi teknolojileri - fonet - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 122.849.001,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.412.162,00
 • Finansal Yatırımlar 718.399,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 718.399,00
 • Ticari Alacaklar 110.853.125,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 110.853.125,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 472.622,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 472.622,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.522.646,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.515.133,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16.150,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 338.764,00
 • ARA TOPLAM 122.849.001,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 218.294.415,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 17.252.412,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.252.412,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 115.500,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 115.500,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.206.433,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.206.433,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 189.442.107,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 189.442.107,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.109.940,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 341.143.416,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 99.167.498,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.063.738,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.632.193,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.632.193,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.118.874,00
 • Diğer Borçlar 1.285.154,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.285.154,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 74.760.457,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.258.431,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 879.002,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.379.429,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 93.500,00
 • ARA TOPLAM 99.167.498,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.166.566,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.237.675,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.237.675,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.252.412,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.152.325,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.152.325,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.524.154,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 125.334.064,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 215.809.352,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 215.809.352,00
 • Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.828.510,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.828.510,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.828.510,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.050.471,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 139.045.877,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 30.182.181,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 341.143.416,00

Kredi Hesaplama