FİNANS

garanti bankasi - garan - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 83130834000
 • Kredilerden Alınan Faizler 56469624000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 281760000
 • Bankalardan Alınan Faizler 194455000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 2210412000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 23560444000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 414139000
 • FAİZ GİDERLERİ -28610058000
 • Mevduata Verilen Faizler -22680889000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1981350000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -406056000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1881156000
 • Diğer Faiz Giderleri -1540952000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 54520776000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 11060358000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 15759237000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 1117571000
 • Diğer 14641666000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -4698879000
 • Gayri Nakdi Kredilere -3409000
 • Diğer -4695470000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 32952000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 6787900000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 2971450000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -21617403000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 25433853000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 9475293000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -9304518000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 45811730000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 3831961000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 49643691000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -11036791000
 • Cari Vergi Karşılığı -12421770000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 38606900000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 38606900000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 38606900000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0919

Kredi Hesaplama