FİNANS

garanti bankasi - garan - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 33581089000
 • Kredilerden Alınan Faizler 24266848000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 6997000
 • Bankalardan Alınan Faizler 241817000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 609561000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 8140834000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 315032000
 • FAİZ GİDERLERİ -17212277000
 • Mevduata Verilen Faizler -14620433000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1125295000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -219239000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -465209000
 • Diğer Faiz Giderleri -726206000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 16368812000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 6087745000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 8033527000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 566492000
 • Diğer 7467035000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -1945782000
 • Gayri Nakdi Kredilere -1273000
 • Diğer -1944509000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 0
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 4166790000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 1553928000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -1020303000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 3633165000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 8530370000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -6821811000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 14971970000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 2639403000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 17611373000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -1876298000
 • Cari Vergi Karşılığı -3612029000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 15735075000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 15735075000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 15735075000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0375

Kredi Hesaplama