FİNANS

garanti bankasi - garan - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 45696025000
 • Kredilerden Alınan Faizler 33198866000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 281760000
 • Bankalardan Alınan Faizler 73890000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1687565000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 10200037000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 253907000
 • FAİZ GİDERLERİ -16846498000
 • Mevduata Verilen Faizler -13618149000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1107259000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -162268000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1237416000
 • Diğer Faiz Giderleri -643955000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 28849527000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 6524821000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 9189951000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 689674000
 • Diğer 8500277000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -2665130000
 • Gayri Nakdi Kredilere -1062000
 • Diğer -2664068000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 30883000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 5139247000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 3923447000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -19121682000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 20337482000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 7229104000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -5566336000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 24211621000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 2394830000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 26606451000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -5510509000
 • Cari Vergi Karşılığı -6955144000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 21095942000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 21095942000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 21095942000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0502

Kredi Hesaplama