FİNANS

gen ilac - genil - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.100.003.088,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 551.565.648,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 176.840.190,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.808.868,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 175.031.322,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 46.506.380,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.415.220,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.091.160,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 215.099.462,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 65.990.121,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14.856.071,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 29.145.216,00
 • ARA TOPLAM 1.100.003.088,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 495.105.705,00
 • Finansal Yatırımlar 3.745.695,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 27.506.834,00
 • Maddi Duran Varlıklar 405.930.782,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.724.324,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.050.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.050.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.148.070,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.595.108.793,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 362.835.164,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 48.327.769,00
 • - Banka Kredileri 48.327.769,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 53.554.619,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.562.143,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 201.923.329,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.559.130,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 197.364.199,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.100.649,00
 • Diğer Borçlar 37.014.676,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.560.071,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.454.605,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.920.753,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.993.369,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.615.762,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.377.607,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 362.835.164,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.127.922,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 29.266.472,00
 • Banka Kredileri 19.467.837,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.798.635,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.260.271,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.607.212,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.607.212,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.993.967,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 415.963.086,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.179.145.707,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.177.597.600,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 474.072.440,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 101.915.871,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.478.121,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 77.742.537,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 199.388.631,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.548.107,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.595.108.793,00

Kredi Hesaplama