FİNANS

girisim elektrik sanayi - gesan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.096.530.772,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 150.005.292,00
 • Finansal Yatırımlar 139.968.196,00
 • Ticari Alacaklar 197.400.892,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 71.363.748,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 126.037.144,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.768.117,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.768.117,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 445.509.418,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 98.970.979,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 28.554.954,00
 • ARA TOPLAM 1.096.530.772,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 283.261.723,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 325.087,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 325.087,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 260.550.360,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.904.951,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.904.951,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.965,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 6.247.373,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.379.792.495,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 577.121.589,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 68.807.747,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 153.749.375,00
 • Banka Kredileri 66.054.446,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 172.442.111,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 339.822,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 172.102.289,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.662.247,00
 • Diğer Borçlar 121.664,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 121.664,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 159.440.213,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.726.626,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.171.606,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.001.962,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.169.644,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 577.121.589,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 184.165.441,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 176.671.832,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.765.773,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.765.773,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.727.836,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 761.287.030,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 618.505.465,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 582.862.812,00
 • Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 240.000.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 59.219.372,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 59.219.372,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.568.773,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.734.979,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 133.985.477,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 16.922.984,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 35.642.653,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.379.792.495,00

Kredi Hesaplama