FİNANS

girisim elektrik sanayi - gesan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.323.943.350,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 209.009.758,00
 • Finansal Yatırımlar 3.034.516,00
 • Ticari Alacaklar 639.710.582,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 76.982.993,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 562.727.589,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.326.344,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 617.595.913,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 456.655.174,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 164.094.587,00
 • ARA TOPLAM 3.323.943.350,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 615.116.925,00
 • Finansal Yatırımlar 66.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 468.254,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.250.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 512.391.156,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.828.282,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 168.277,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 27.667.206,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.939.060.275,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.200.833.188,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 340.092.384,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 178.863.894,00
 • Banka Kredileri 331.383.324,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 841.868.541,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.816.462,00
 • Diğer Borçlar 268.630,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 786.290.898,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.315.527,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.316.852,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.192.210,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.124.642,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.200.833.188,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 375.513.755,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 253.021.732,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.580.363,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.580.363,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 97.911.660,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.576.346.943,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.362.713.332,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.231.294.678,00
 • Ödenmiş Sermaye 115.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 191.475.545,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 191.475.545,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.615.507,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.407.699,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 349.536.047,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 320.225.387,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 131.418.654,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.939.060.275,00

Kredi Hesaplama