FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

goknur gida - goknr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.565.252.449,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 103.504.545,00
 • Finansal Yatırımlar 7.100,00
 • Ticari Alacaklar 2.227.932.705,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.161.454.791,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.066.477.914,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 112.045.188,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.508.548,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 105.536.640,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.721.161.439,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 352.722.527,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.510.746,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 45.368.199,00
 • ARA TOPLAM 4.565.252.449,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.730.265.075,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.434.803,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.434.803,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 193.131,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 193.131,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.874.704,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.665.506.150,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.821.206,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.617,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.295.517.524,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.209.548.197,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.166.891.687,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 85.119.592,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 865.040.178,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 36.240.631,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 828.799.547,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.612.381,00
 • Diğer Borçlar 2.897.080,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.897.080,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 30.669.197,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 26.017.443,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.226.795,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.300.639,00
 • ARA TOPLAM 2.209.548.197,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 855.939.796,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 116.770.511,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 50.993.937,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 50.993.937,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 688.175.348,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.065.487.993,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.230.029.531,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.227.982.093,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.168.716.642,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 916.042.511,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.870.916,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.870.916,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -17.870.916,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.318.269,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -7.318.269,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 218.399.001,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.327.541.216,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 272.471.908,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.047.438,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.295.517.524,00