FİNANS

goknur gida - goknr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.739.064.685,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 713.408.215,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.709.437.624,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.240.302.262,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 469.135.362,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 65.127.167,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 371.435,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 64.755.732,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.069.125.088,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 119.888.019,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 465.545,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 61.613.027,00
 • ARA TOPLAM 3.739.064.685,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 913.211.718,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.707.368,00
 • Maddi Duran Varlıklar 885.177.377,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.694.881,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 111.520,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 13.520.572,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.652.276.403,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.554.092.853,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.663.541.189,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 132.232.975,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 628.629.415,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 380.551.979,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 248.077.436,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.450.012,00
 • Diğer Borçlar 8.992.871,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.992.871,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 55.961.230,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 187.131,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.754.070,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.088.749,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.665.321,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.343.960,00
 • ARA TOPLAM 2.554.092.853,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 217.573.859,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 106.958.872,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 29.756.152,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29.756.152,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 80.858.835,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.771.666.712,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.880.609.691,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.880.609.691,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -89.835.175,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.483.164,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 625.555.281,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 418.893.713,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 418.893.713,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.872.065,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.160.015,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.160.015,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.203.455,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 447.339.286,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 85.129.982,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.652.276.403,00

Kredi Hesaplama