FİNANS

good-year - goody - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.386.232.068,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 265.054.492,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.155.414.330,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 350.768.995,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.804.645.335,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.378.746.129,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.003.002,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.135.549,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.003.677,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 522.010.438,00
 • ARA TOPLAM 5.386.232.068,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 887.269.011,00
 • Finansal Yatırımlar 5.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.705.369,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.705.369,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 797.881.206,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.428.903,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.428.903,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 64.248.533,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.273.501.079,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.531.969.515,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 807.262.586,00
 • - Banka Kredileri 768.220.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.835.492.525,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.383.596.612,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.451.895.913,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.604.558,00
 • Diğer Borçlar 499.065.501,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 465.470.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 33.595.501,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.008.163,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 108.445.369,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.440.454,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 78.004.915,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 268.090.813,00
 • ARA TOPLAM 4.531.969.515,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 235.013.724,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 40.287.762,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 40.287.762,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.008.164,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 155.152.368,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 155.152.368,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36.565.430,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.766.983.239,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.506.517.840,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.506.517.840,00
 • Ödenmiş Sermaye 270.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.958.099,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 953.665.073,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 246.894.668,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.273.501.079,00

Kredi Hesaplama