FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

indeks bilgisayar - indes - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.503.931.393,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.924.353.150,00
 • Finansal Yatırımlar 730.345.927,00
 • Ticari Alacaklar 8.092.916.494,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 251.042,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.092.665.452,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.675.321,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.675.321,00
 • Türev Araçlar 2.575.754,00
 • Stoklar 2.157.873.652,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 297.553.183,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 291.637.912,00
 • ARA TOPLAM 13.503.931.393,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 238.970.043,00
 • Finansal Yatırımlar 27.129.800,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.941,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.941,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 52.107.179,00
 • Maddi Duran Varlıklar 47.762.963,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.949.422,00
 • - Şerefiye 1.897.699,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.051.723,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 66.074.023,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.742.901.436,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.746.675.082,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.674.121.722,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.306.593.995,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 139.264,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.306.454.731,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.182.475,00
 • Diğer Borçlar 148.112.037,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 148.112.037,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 179.004.258,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 177.663.031,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 251.997.564,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 251.997.564,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 11.746.675.082,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.433.209,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.240.834,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.192.375,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.192.375,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.782.108.291,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.960.793.145,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.768.940.770,00
 • Ödenmiş Sermaye 224.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -11.913.128,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.064.323,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 57.224.464,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.823.197,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.823.197,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.823.197,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 146.196.924,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 146.196.924,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 259.383.053,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 640.151.675,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 614.937.192,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 191.852.375,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.742.901.436,00