FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kayseri seker fabrikasi - kayse - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 9.857.749.786,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.422.520.980,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 740.490.339,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 740.490.339,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 30.910.473,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.048.045,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.862.428,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.379.545.280,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.962.909.275,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.304.550,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 239.883.700,00
 • ARA TOPLAM 9.857.749.786,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.303.394.601,00
 • Finansal Yatırımlar 7.624.073,00
 • Ticari Alacaklar 4.840.518,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.840.518,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 302.241,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 302.241,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.189.703,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.223.341.972,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.541.796.835,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 356.183.798,00
 • - Şerefiye 18.369.123,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 337.814.675,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.195.753,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 22.300.533,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 22.161.144.387,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.581.754.522,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.131.244.007,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 121.954.336,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.978.326.648,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 378.857,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.977.947.791,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 105.236.259,00
 • Diğer Borçlar 103.224.581,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 76.485.898,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.738.683,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 61.242.774,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.625.806,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 43.289.483,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.842.168,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 28.447.315,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 34.610.628,00
 • ARA TOPLAM 6.581.754.522,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.226.242.018,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 63.602.659,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.212.047,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 325.428.080,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 325.428.080,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 835.999.232,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.807.996.540,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 14.353.147.847,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.353.147.792,00
 • Ödenmiş Sermaye 706.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.585.651.045,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.683.802.749,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.683.802.749,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -201.408.408,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 429.402.476,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.025.402.931,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.200.910.815,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 55,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 22.161.144.387,00

Kredi Hesaplama