FİNANS

kervansaray yat. holding - kervn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 197.960.361,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.830.519,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 8.003.643,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 74.529,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.929.114,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 176.775.060,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 167.271.805,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.503.255,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.905.501,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.445.638,00
 • ARA TOPLAM 197.960.361,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.552.181.118,00
 • Finansal Yatırımlar 51.741.060,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 753.395,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 753.395,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.372.651.665,00
 • Maddi Duran Varlıklar 391.238,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 120.000.245,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.643.515,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.750.141.479,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.706.936.322,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.167.984.114,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 313.626.405,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 191.343,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 313.435.062,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.284.244,00
 • Diğer Borçlar 91.499.508,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.164.459,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 65.335.049,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 104.078.434,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.379.847,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 24.004.067,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 137.395,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.866.672,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 79.703,00
 • ARA TOPLAM 2.706.936.322,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 55.441.161,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 49.338.189,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.098.085,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.004.887,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.004.887,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.762.377.483,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -1.012.236.004,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -849.884.167,00
 • Ödenmiş Sermaye 588.505.080,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -514.273.301,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 77.882.450,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -37.076.027,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.922.400,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 556.617.281,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 556.617.281,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.208.667,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.172.119,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -976.330.234,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -575.303.935,00
 • Diğer Yedekler 15.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -162.351.837,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.750.141.479,00

Kredi Hesaplama