FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kervansaray yat. holding - kervn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 17.388.066,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.201.855,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 215.768,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 215.768,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.164.796,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 565.404,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.599.392,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.714.121,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 91.526,00
 • ARA TOPLAM 17.388.066,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.841.474.888,00
 • Finansal Yatırımlar 115.181.812,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 55.295,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 55.295,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.499.252.781,00
 • Maddi Duran Varlıklar 232.615,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 113.714.380,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.205.908,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 80.832.097,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.858.862.954,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.072.117.194,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.292.609.358,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 445.063.241,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 445.063.241,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.115.570,00
 • Diğer Borçlar 145.765.818,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 77.031.537,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 68.734.281,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 94.274.895,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 90.208.609,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 164.625,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 90.043.984,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 79.703,00
 • ARA TOPLAM 4.072.117.194,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 75.814.898,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 74.945.465,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 643.577,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 225.856,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 225.856,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.147.932.092,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -1.289.069.138,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -1.118.587.844,00
 • Ödenmiş Sermaye 588.505.080,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -514.273.301,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 77.882.450,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 7.870.620,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.922.400,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 482.478.953,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 482.478.953,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.369.126,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.183.921,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -772.406.177,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.018.751.790,00
 • Diğer Yedekler 15.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -170.481.294,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.858.862.954,00

Kredi Hesaplama