FİNANS

kervansaray yat. holding - kervn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 260.586.596,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.594.760,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 6.233.309,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 74.529,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.158.780,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 217.055.873,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 187.930.840,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.125.033,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.945.114,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.407.267,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 350.273,00
 • ARA TOPLAM 260.586.596,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.520.752.996,00
 • Finansal Yatırımlar 60.578.899,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 768.478,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 768.478,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.191.544.659,00
 • Maddi Duran Varlıklar 144.754.915,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 120.004.381,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.101.664,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.781.339.592,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.436.917.724,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.951.998.393,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 290.291.770,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 191.344,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 290.100.426,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.770.539,00
 • Diğer Borçlar 94.168.038,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37.146.385,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 57.021.653,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 87.233.158,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 294.345,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.081.778,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 129.544,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.952.234,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 79.703,00
 • ARA TOPLAM 2.436.917.724,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.742.695,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 44.964.303,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.992.206,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.487.660.419,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -706.320.827,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -551.123.974,00
 • Ödenmiş Sermaye 588.505.080,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -514.273.301,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 77.882.450,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -37.076.027,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.922.400,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 557.020.762,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 557.020.762,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.805.186,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.172.119,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -973.596.907,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -279.680.550,00
 • Diğer Yedekler 15.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -155.196.853,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.781.339.592,00

Kredi Hesaplama