kafein yazilim - kfein - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 86.382.080,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 26.434.673,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 31.863.863,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.301,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.831.562,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.313.551,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 957.499,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 356.052,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.847.277,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.146.306,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 574.312,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 61.661,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 384.394,00
 • ARA TOPLAM 86.382.080,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 86.868.343,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.149,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.149,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.038,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.054.210,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 77.979.304,00
 • - Şerefiye 26.292.242,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 24.751,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 986,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 51.132,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 51.132,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.171.913,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.460,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 173.250.423,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.337.595,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 275.413,00
 • - Banka Kredileri 275.413,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.366.152,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.859.897,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.755.137,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.755.137,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.030.051,00
 • Diğer Borçlar 826.134,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.320,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 821.814,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.456.460,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.293.737,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 162.723,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 660.277,00
 • ARA TOPLAM 21.337.595,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.214.770,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.350.680,00
 • Banka Kredileri 5.246.816,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.469.679,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.785.929,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.785.929,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 35.552.365,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 137.698.058,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 95.120.765,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 35.421.880,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 182.723,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 182.723,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 182.723,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.575.151,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 32.611.736,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.579.275,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 42.577.293,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 173.250.423,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.