FİNANS

kim market-ersan alisveris - kimmr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.041.720.110,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 330.599.506,00
 • Finansal Yatırımlar 30.020.527,00
 • Ticari Alacaklar 95.172.818,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 95.172.818,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.982.598,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.905.738,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.076.860,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 525.032.489,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.564.278,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.811.243,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.347.894,00
 • ARA TOPLAM 1.041.720.110,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 873.100.112,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.660.127,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.660.127,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 121.760.224,00
 • Maddi Duran Varlıklar 356.040.962,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.500.167,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 75.939.025,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 28.801.691,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.914.820.222,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 821.555.300,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.717.973,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 77.628.451,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 50.688.692,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 613.953.849,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.129.721,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 610.824.128,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 41.950.980,00
 • Diğer Borçlar 478.262,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 414.706,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 63.556,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.653.486,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.403.463,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.043.389,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.043.389,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.725.447,00
 • ARA TOPLAM 821.555.300,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 433.814.173,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 332.941.220,00
 • Banka Kredileri 48.186.003,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 284.755.217,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 76.755,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 68.126.186,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.955.649,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 48.170.537,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 32.670.012,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.255.369.473,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 659.450.749,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 659.450.749,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 162.500.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 197.851.672,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 197.851.672,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.748.351,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.162.858,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 47.678.327,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.123.317,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.914.820.222,00

Kredi Hesaplama