FİNANS

kim market-ersan alisveris - kimmr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 764.372.569,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 277.722.658,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 46.260.076,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.282.205,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.635.028,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.647.177,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 399.864.863,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.496.623,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 82.577,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.746.144,00
 • ARA TOPLAM 764.372.569,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 396.954.611,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 600.138,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 69.600.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 161.259.453,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.232.835,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.894.697,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.315.527,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.161.327.180,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 546.959.676,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 75.468.486,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.211.642,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 406.475.078,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.282.623,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 403.192.455,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.074.596,00
 • Diğer Borçlar 30.277.411,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 30.259.567,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.844,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.563.220,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.375.925,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.231.931,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.231.931,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.281.387,00
 • ARA TOPLAM 546.959.676,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 166.551.399,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 146.879.348,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 29.255,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.000.325,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.386.610,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.613.715,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.241.998,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 400.473,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 713.511.075,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 447.816.105,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 447.816.105,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 162.500.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 33.099.174,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 33.099.174,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.927.429,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.868.828,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.833.556,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.181.659,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.161.327.180,00

Kredi Hesaplama