FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kim market-ersan alisveris - kimmr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.430.376.984,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 628.320.740,00
 • Finansal Yatırımlar 46.644.127,00
 • Ticari Alacaklar 127.654.444,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 127.654.444,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.396.515,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 89.661,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.306.854,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 547.142.442,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 66.218.716,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.860.152,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 1.430.376.984,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.325.307.150,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.804.805,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.804.805,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 311.128.472,00
 • Maddi Duran Varlıklar 961.370.556,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.341.902,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 28.284.406,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 28.284.406,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.607.332,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.755.684.134,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.164.134.169,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 108.760.636,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 109.601.360,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 89.330.232,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 839.694.304,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.634.523,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 835.059.781,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 57.213.335,00
 • Diğer Borçlar 680.153,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 603.373,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 76.780,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.920.886,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.532.123,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.660.886,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.660.886,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.070.486,00
 • ARA TOPLAM 1.164.134.169,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 830.617.085,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 610.277.399,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 586.657.540,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 76.748,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.313.195,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 34.389.276,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29.900.927,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.488.349,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 165.128.275,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.432.192,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.994.751.254,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.760.932.880,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.760.932.880,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.308.352.214,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 529.473.330,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 312.016.548,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.906.364,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -994.295.537,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 355.864.744,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.755.684.134,00