FİNANS

kim market-ersan alisveris - kimmr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 832.757.265,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 259.289.510,00
 • Finansal Yatırımlar 19.629.822,00
 • Ticari Alacaklar 55.529.918,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.401.878,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 461.796,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.940.082,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 445.363.165,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.576.053,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 297.227,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.966.919,00
 • ARA TOPLAM 832.757.265,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 420.490.174,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 618.350,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 69.600.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 168.304.461,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.652.181,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.433.556,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.277.281,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.253.247.439,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 620.935.915,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 89.873.491,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.554.288,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 467.560.792,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.274.801,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 466.285.991,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.812.993,00
 • Diğer Borçlar 24.179.891,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.134.891,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 45.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.421.921,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.056.597,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.582.940,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.582.940,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.893.002,00
 • ARA TOPLAM 620.935.915,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 180.495.246,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 158.530.542,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 31.755,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.945.114,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.795.470,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.149.644,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.987.835,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 801.431.161,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 451.816.278,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 451.816.278,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 162.500.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 32.467.505,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 32.467.505,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.559.098,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.162.858,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.127.586,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 18.813.501,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.253.247.439,00

Kredi Hesaplama