klimasan klima - klmsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.111.668.705,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 62.328.866,00
 • Finansal Yatırımlar 174.753.425,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 174.753.425,00
 • Ticari Alacaklar 317.633.517,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.526.671,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 303.106.846,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 246.647.653,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 243.855.576,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.792.077,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 246.906.021,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.053.241,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 39.345.982,00
 • ARA TOPLAM 1.111.668.705,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 199.514.608,00
 • Finansal Yatırımlar 833.200,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 142.879.091,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 939.972,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.976.770,00
 • - Şerefiye 383.655,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.464.484,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.397.369,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.397.369,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.444.002,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.311.183.313,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 646.291.019,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 93.829.652,00
 • - Banka Kredileri 93.327.402,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 244.684.969,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 266.445.464,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 949.896,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 265.495.568,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.220.720,00
 • Diğer Borçlar 62.865,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 62.865,00
 • Türev Araçlar 1.402.032,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.817.754,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.959.456,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.276.381,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.683.075,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.868.107,00
 • ARA TOPLAM 646.291.019,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 365.413.348,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 354.283.055,00
 • Banka Kredileri 344.160.837,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.110.767,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.011.704.367,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 299.478.946,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 299.551.630,00
 • Ödenmiş Sermaye 39.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 980.882,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.647.165,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.647.165,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.647.165,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.196.039,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 9.196.039,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.514.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 261.908.103,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -16.000.229,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -72.684,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.311.183.313,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.