klimasan klima - klmsn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.240.808.635,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 112.943.154,00
 • Finansal Yatırımlar 209.228.954,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 209.228.954,00
 • Ticari Alacaklar 395.468.625,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 36.649.992,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 358.818.633,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 318.745.445,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 315.777.111,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.968.334,00
 • Türev Araçlar 1.911.343,00
 • Stoklar 162.259.758,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.437.881,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.813.475,00
 • ARA TOPLAM 1.240.808.635,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 201.431.709,00
 • Finansal Yatırımlar 833.200,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 152.025.169,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.024.452,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.776.097,00
 • - Şerefiye 383.655,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.829.208,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.429.790,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.429.790,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.088.686,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.442.240.344,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 657.288.845,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 171.827.877,00
 • - Banka Kredileri 165.571.639,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 274.452.768,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 170.822.897,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.882.651,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 168.940.246,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.370.608,00
 • Diğer Borçlar 6.370,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.370,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.438.244,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.686.528,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.794.315,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.794.315,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.889.238,00
 • ARA TOPLAM 657.288.845,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 485.900.067,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 474.668.090,00
 • Banka Kredileri 472.018.481,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.649.609,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 11.451,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.143.188.912,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 299.051.432,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 299.142.464,00
 • Ödenmiş Sermaye 39.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 980.882,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.954.487,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.954.487,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.954.487,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.165.311,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 12.165.311,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.177.131,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 232.760.657,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.412.970,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -91.032,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.442.240.344,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.