FİNANS

konya cimento - konya - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 269.862.030,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 69.461.017,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 110.685.926,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 782.271,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 109.903.655,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 667.434,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 79.762.645,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.715.487,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.569.521,00
 • ARA TOPLAM 269.862.030,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 227.886.679,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.762.899,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16.531.133,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 182.894.324,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.678.890,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.732.964,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.867.665,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 497.748.709,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.948.450,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.661.279,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 77.925.704,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.939.538,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 71.986.166,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.726.716,00
 • Diğer Borçlar 1.611.286,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.620.668,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 66.858,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.335.939,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 294.803,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.041.136,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 110.948.450,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.499.079,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.892.140,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.606.939,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.606.939,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 132.447.529,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 365.301.180,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 365.245.918,00
 • Ödenmiş Sermaye 4.873.440,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 61.484.151,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -71.220,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36.911,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.781.888,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.781.888,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.781.888,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.630.084,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 257.342.322,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.267.882,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 55.262,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 497.748.709,00

KONYA CIMENTO Haberleri

Tümü