FİNANS

kardemir (b) - krdmb - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.807.719.245,06
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 617.527.329,22
 • Finansal Yatırımlar 28.869.959,48
 • Ticari Alacaklar 282.106.909,49
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.216.276,58
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 267.890.632,91
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 30.462.065,62
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.462.065,62
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 627.491.148,94
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 215.972.119,82
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.032,62
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.283.679,87
 • ARA TOPLAM 1.807.719.245,06
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.010.636.339,24
 • Finansal Yatırımlar 50.928,85
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 68.866,59
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.866,59
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.879.210,55
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 59.336,52
 • Maddi Duran Varlıklar 998.390.449,14
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.486.522,05
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.486.522,05
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.200.014,15
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.776.480,12
 • Diğer Duran Varlıklar 905.318,98
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.818.355.584,30
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.438.227.049,80
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 77.916.789,49
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 305.079,39
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 871.899.489,87
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 510.959,08
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 871.388.530,79
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.810.160,35
 • Diğer Borçlar 48.357.059,87
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 47.159.349,57
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.197.710,30
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 394.206.111,51
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.111.096,13
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.622.028,75
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.622.028,75
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.304.313,83
 • ARA TOPLAM 1.438.227.049,80
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 242.472.569,62
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 156.539.091,56
 • Banka Kredileri 156.343.892,20
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 195.199,36
 • Ticari Borçlar 16.159.358,63
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.159.358,63
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.127.268,06
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 750.613,67
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 67.896.237,70
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 67.896.237,70
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.680.699.619,42
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.137.655.964,88
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.137.656.013,72
 • Ödenmiş Sermaye 119.470.352,24
 • Sermaye Düzeltme Farkları 483.498,19
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -8.631.187,68
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.237.037,21
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 439.930.383,21
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 439.953.654,36
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.992.309,17
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -4.184,92
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -107.694.357,17
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -107.694.357,17
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.056.930,79
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 417.842.806,87
 • Net Dönem Karı/Zararı 239.960.550,05
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -48,84
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.818.355.584,30

Kredi Hesaplama