FİNANS

kardemir (b) - krdmb - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.882.553.292,74
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 487.708.696,41
 • Finansal Yatırımlar 56.359.844,61
 • Ticari Alacaklar 378.127.979,41
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.553.913,07
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 365.574.066,34
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 42.302.845,38
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 42.302.845,38
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 821.685.965,21
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 86.940.632,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 477.508,01
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.949.821,71
 • ARA TOPLAM 1.882.553.292,74
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.107.257.284,99
 • Finansal Yatırımlar 50.928,85
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 44.077,22
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 44.077,22
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.043.635,01
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 58.242,01
 • Maddi Duran Varlıklar 1.077.550.084,52
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.267.196,70
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.267.196,70
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.093.826,91
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.884.462,66
 • Diğer Duran Varlıklar 1.445.618,82
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.989.810.577,74
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.479.045.689,53
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 47.236.439,81
 • - Banka Kredileri 47.236.439,81
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 81.295.337,17
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 745.934.106,46
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 415.923,67
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 745.518.182,80
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 34.077.174,13
 • Diğer Borçlar 1.806.717,44
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.806.717,44
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 543.643.709,37
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.815.055,24
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.769.711,08
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.769.711,08
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.467.438,82
 • ARA TOPLAM 1.479.045.689,53
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 239.365.968,53
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 116.034.792,27
 • Banka Kredileri 116.034.792,27
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 19.184.266,31
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.184.266,31
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.394.369,61
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 748.416,57
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 102.004.123,78
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 102.004.123,78
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.718.411.658,06
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.271.398.919,68
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.271.399.126,03
 • Ödenmiş Sermaye 119.470.352,24
 • Sermaye Düzeltme Farkları 483.498,19
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -7.576.365,39
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 66.840.315,44
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 395.656.863,79
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 395.690.716,13
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -49.685.012,66
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -14.766,12
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -77.153.153,87
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -77.153.153,87
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.056.930,79
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 671.434.915,84
 • Net Dönem Karı/Zararı 67.185.769,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -206,35
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.989.810.577,74

Kredi Hesaplama