FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kardemir (b) - krdmb - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.642.446.855,40
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 498.499.726,97
 • Finansal Yatırımlar 137.017,30
 • Ticari Alacaklar 540.433.694,75
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 39.984.539,12
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 500.449.155,62
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 42.624.722,71
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 42.624.722,71
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.287.214.034,13
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 263.328.780,86
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.365.410,80
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.843.467,88
 • ARA TOPLAM 2.642.446.855,40
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.641.815.277,63
 • Finansal Yatırımlar 449.604,87
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 700.340,76
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 700.340,76
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.907.630,27
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 407.143,43
 • Maddi Duran Varlıklar 3.595.049.327,90
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.749.882,45
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 722.455,87
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 524.437,12
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.284.262.133,03
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.014.840.859,19
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.239.927,73
 • - Banka Kredileri 5.239.927,73
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 183.963.925,08
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.135.405.217,85
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 959.307,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.134.445.910,85
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 41.350.512,09
 • Diğer Borçlar 1.251.760,05
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.251.760,05
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 595.970.551,69
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.129.775,12
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.662.213,61
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.662.213,61
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28.866.975,97
 • ARA TOPLAM 2.014.840.859,19
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 408.235.071,78
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 41.703.674,52
 • Banka Kredileri 41.703.674,52
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 30.040.539,21
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.040.539,21
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 743.657,56
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 144.104.955,90
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 144.104.955,90
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 191.642.244,58
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.423.075.930,97
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.861.186.202,06
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.861.186.474,01
 • Ödenmiş Sermaye 119.470.352,24
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.152.216.033,85
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -102.365.500,21
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 111.945.524,05
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -96.155.096,79
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -95.576.066,02
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -95.576.066,02
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -579.030,77
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -185.447.728,93
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -185.447.728,93
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 122.149.504,45
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.572.961.523,16
 • Net Dönem Karı/Zararı 166.411.862,19
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -271,95
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.284.262.133,03