FİNANS

kardemir (b) - krdmb - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.776.431.927,72
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 432.342.871,23
 • Finansal Yatırımlar 10.237.664,74
 • Ticari Alacaklar 303.348.071,39
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.455.070,42
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 284.893.000,97
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 37.098.471,08
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 37.098.471,08
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 810.508.642,26
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 139.819.391,30
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.683.462,60
 • Diğer Dönen Varlıklar 38.393.353,11
 • ARA TOPLAM 1.776.431.927,72
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.036.983.662,53
 • Finansal Yatırımlar 50.928,85
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 37.345,07
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 37.345,07
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.752.073,31
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 58.981,26
 • Maddi Duran Varlıklar 1.014.711.215,36
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.648.264,47
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.648.264,47
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.343.339,17
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.477.460,81
 • Diğer Duran Varlıklar 1.084.841,94
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.813.415.590,25
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.448.089.259,78
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 292.571,78
 • - Banka Kredileri 292.571,78
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 78.847.415,23
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.039.761.273,29
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 677.602,83
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.039.083.670,46
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.544.962,82
 • Diğer Borçlar 48.740.128,98
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 47.159.349,57
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.580.779,41
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 258.851.597,45
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 390.308,49
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.693.141,48
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.693.141,48
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.967.860,27
 • ARA TOPLAM 1.448.089.259,78
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 230.746.103,81
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 139.806.603,25
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.529.263,99
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.529.263,99
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.194.623,56
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 749.708,21
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 72.465.904,79
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 72.465.904,79
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.678.835.363,59
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.134.580.226,65
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.134.580.275,38
 • Ödenmiş Sermaye 119.470.352,24
 • Sermaye Düzeltme Farkları 483.498,19
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -8.631.187,68
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.237.037,21
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 436.507.853,57
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 436.531.256,87
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.992.309,17
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -4.317,07
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -121.526.209,49
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -121.526.209,49
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.056.930,79
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 421.265.204,36
 • Net Dönem Karı/Zararı 250.716.796,19
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -48,73
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.813.415.590,25

Kredi Hesaplama