FİNANS

kron teknoloji - kront - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 142.874.612,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 36.430.028,00
 • Finansal Yatırımlar 3.504.150,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.504.150,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 3.504.150,00
 • Ticari Alacaklar 95.481.098,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 95.481.098,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.020,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.020,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.355.147,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.586.007,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.390.627,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 124.535,00
 • ARA TOPLAM 142.874.612,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 83.072.445,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.159.966,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.159.966,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.447.784,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 71.968.173,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.809.723,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.528.630,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.528.630,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 631.647,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 225.947.057,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.104.379,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 35.393.586,00
 • - Banka Kredileri 34.831.242,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.451.956,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.451.956,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.086.697,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.086.697,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.387.231,00
 • Diğer Borçlar 4.403.799,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.403.799,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.778.293,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.816.126,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.816.126,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.786.691,00
 • ARA TOPLAM 94.104.379,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.924.058,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.405.740,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.922.029,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.596.289,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.596.289,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 106.028.437,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 119.918.620,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 119.918.620,00
 • Ödenmiş Sermaye 14.268.513,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -919.240,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -919.240,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -919.240,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -28.556.826,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.502.627,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 81.446.539,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 50.177.007,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 225.947.057,00

Kredi Hesaplama