FİNANS

kron telekomunikasyon - kront - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 80.132.030,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 32.905.209,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 43.374.479,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 43.374.479,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 44.560,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 33.338,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.222,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 987.750,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.507.234,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 312.798,00
 • ARA TOPLAM 80.132.030,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 69.785.931,00
 • Finansal Yatırımlar 1.840,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.094.392,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.094.392,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.891.698,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59.718.673,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.252.246,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.264.336,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.264.336,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 710.315,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 149.917.961,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.736.939,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.977.477,00
 • - Banka Kredileri 28.693.244,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.221.289,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.221.289,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.191.034,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.191.034,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.660.653,00
 • Diğer Borçlar 1.348.329,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.348.329,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.042.925,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 420.892,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.916.225,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.916.225,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 958.115,00
 • ARA TOPLAM 63.736.939,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.151.951,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.529.958,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.667.109,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 954.884,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 954.884,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 73.888.890,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 76.029.071,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 76.029.071,00
 • Ödenmiş Sermaye 14.268.513,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -654.239,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -654.239,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -654.239,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -26.053.853,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.018.600,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 81.446.539,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.519.484,00
 • Diğer Yedekler 484.027,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 149.917.961,00

Kredi Hesaplama