FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirket yönetim Kurulu üyeleri 16.04.2024 tarihli toplantısında aşağıdaki kararları almışlardır: 

1.Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapılmasına:

Yönetim Kurulu Başkanı: Lütfi Yenel
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Ayşe Yenel  
Yönetim Kurulu Üyesi: Zeynep Yenel Onursal
Yönetim Kurulu Üyesi: Emre Yavuz Baran
Yönetim Kurulu Üyesi: Yavuz Suat Bengür
Yönetim Kurulu Üyesi: Zeynep Tokman Cesur

2.Lütfi Yenel, Ayşe Yenel ve Zeynep Yenel Onursal'ın bugüne kadar belirlenen tüm imza yetkilerinin iptaline,

3.Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi Yenel, Ayşe Yenel ve Zeynep Yenel Onursal'dan herhangi ikisinin Şirket unvanı veya kaşesi altında atacakları MÜŞTEREK imzaları ile Şirket'i herhangi bir sınırlama olmaksızın en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,

4.Bu kararın Ticaret Sicilinde tescili, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket internet sitesinde ilanı dahil gerekli işlemlerin yapılmasına,

5.Bu karara istinaden yeni imza sirkülerinin çıkartılmasına,  

karar verilmiştir.