FİNANS

kristal kola - krstl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 101.883.318,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.908.365,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 47.127.493,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 42.695.675,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.431.818,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.704.799,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.704.799,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 37.872.615,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 562.116,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 38.692,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.669.238,00
 • ARA TOPLAM 101.883.318,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 111.468.095,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.220.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 74.625.225,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.139.288,00
 • - Şerefiye 5.045.257,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 94.031,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.193.135,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.290.447,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 213.351.413,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.067.944,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.733.376,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 57.239.773,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 385.896,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.853.877,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 118,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 118,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 140.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 71.657,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 849.594,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 774.380,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 75.214,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.033.426,00
 • ARA TOPLAM 66.067.944,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.562.297,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.574.251,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.574.251,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.988.046,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 71.630.241,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 141.721.172,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 141.450.245,00
 • Ödenmiş Sermaye 96.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 19.199.732,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.242.747,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.183.295,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.183.295,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -290.271,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.299.461,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.642.316,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.167.326,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 270.927,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 213.351.413,00

Kredi Hesaplama