FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

kervan gida - krvgd - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.613.108.471,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 300.458.857,00
 • Finansal Yatırımlar 33.084.847,00
 • Ticari Alacaklar 1.008.951.671,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 661.615,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.008.290.056,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 196.960.620,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.022.397,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 187.938.223,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 929.084.869,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 86.000.416,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 26.774.844,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 58.567.191,00
 • ARA TOPLAM 2.613.108.471,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.694.029.947,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 139.700,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 139.700,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.993.666,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.282.631.396,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 210.950.931,00
 • - Şerefiye 17.696.861,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 62.566.547,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 128.123.570,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 55.248.696,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 72.874.874,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 44.380.457,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.307.138.418,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.253.819.283,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 743.326.972,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 559.461.941,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 686.113.284,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.467.556,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 672.645.728,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 66.320.962,00
 • Diğer Borçlar 69.376.024,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.596.900,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 65.779.124,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 96.321.869,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.255.279,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.642.952,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.609.601,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.033.351,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.253.819.283,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 314.614.005,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 293.299.362,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.314.643,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.314.643,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.568.433.288,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.738.705.130,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.550.369.998,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 2.011.813,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 292.898.784,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 226.215.418,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 226.215.418,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.059.588,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 222.625.505,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 222.625.505,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.323.881,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 130.626.545,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 408.168.052,00
 • Diğer Yedekler 2.500.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 188.335.132,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.307.138.418,00

Kredi Hesaplama