FİNANS

lokman hekim saglik - lkmnh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 107.090.126,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.216.319,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 63.968.793,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.674.658,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.294.135,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.462.748,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 750.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 712.748,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 18.351.320,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.338.177,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.266.437,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.752.769,00
 • ARA TOPLAM 107.090.126,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 286.729.050,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 289.260,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.400.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 162.181.755,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 154.298.434,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.188.079,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.966.385,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.881.942,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 84.443,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.791.747,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 393.819.176,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 147.170.336,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.169.227,00
 • - Banka Kredileri 14.952.710,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 46.189.232,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 38.800.972,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.330.738,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.470.234,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.162.964,00
 • Diğer Borçlar 13.577.692,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.944.760,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 632.932,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.572.506,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 867.908,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.546.215,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.283.620,00
 • ARA TOPLAM 147.170.336,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 106.607.840,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 89.155.887,00
 • Banka Kredileri 58.235.281,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28.552.751,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.524.632,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.889.251,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.889.251,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 253.778.176,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 140.041.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 110.188.476,00
 • Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.875.462,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.875.462,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.646.821,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.902.620,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.902.620,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.910.230,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 50.463.172,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.979.173,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 29.852.524,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 393.819.176,00