FİNANS

mavi giyim - mavi - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.786.744.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 889.875.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 231.378.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 231.378.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.288.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.288.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 560.084.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 50.326.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 25.869.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17.738.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 24.055.000,00
 • ARA TOPLAM 1.786.744.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 921.006.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.190.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.190.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 197.679.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 262.718.000,00
 • - Şerefiye 188.945.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.271.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 149.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 149.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 22.251.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.707.750.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.786.006.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 663.980.000,00
 • - Banka Kredileri 445.406.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 375.566.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 638.195.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 156.296.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 481.899.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.863.000,00
 • Diğer Borçlar 4.047.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 176.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.871.000,00
 • Türev Araçlar 8.601.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 18.150.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.307.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 19.813.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.144.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.669.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.484.000,00
 • ARA TOPLAM 1.786.006.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 387.735.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 365.613.000,00
 • Banka Kredileri 105.569.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 257.855.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.425.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.081.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.081.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.616.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.173.741.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 534.009.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 509.792.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 49.657.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -35.757.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.245.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.245.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.245.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 134.853.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 141.733.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -6.880.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.771.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 342.930.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.583.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24.217.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.707.750.000,00