FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

meka beton - mekag - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.167.822.411,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 205.588.157,00
 • Finansal Yatırımlar 159.915.827,00
 • Ticari Alacaklar 167.309.869,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.824.207,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 164.485.662,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 69.471.019,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.816.914,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.654.105,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 467.732.793,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 94.779.066,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.025.680,00
 • ARA TOPLAM 1.167.822.411,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 374.246.197,00
 • Finansal Yatırımlar 221.031,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.031.375,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.031.375,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.022.926,00
 • Maddi Duran Varlıklar 273.893.589,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 66.546.085,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.531.191,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.542.068.608,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 640.687.143,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 228.179,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 40.670.453,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 279.205.899,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 279.205.899,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.887.470,00
 • Diğer Borçlar 80.264,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 80.264,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 275.067.826,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.812.109,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.982.297,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.585.537,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.396.760,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.752.646,00
 • ARA TOPLAM 640.687.143,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.127.930,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.787.916,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 30.340.014,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.340.014,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 687.815.073,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 854.253.535,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 854.253.535,00
 • Ödenmiş Sermaye 62.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 211.724.607,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 302.146.585,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.379.251,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -25.379.251,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.379.251,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 61.045.479,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 132.655.090,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 109.561.025,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.542.068.608,00