FİNANS

metro holding - metro - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 41.076.086,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.434.026,00
 • Finansal Yatırımlar 19.567,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 19.567,00
 • Ticari Alacaklar 239.480,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 234.502,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.978,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 36.637.356,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 36.636.588,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 768,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 619.929,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.266,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 123.462,00
 • ARA TOPLAM 41.076.086,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.816.564.234,00
 • Finansal Yatırımlar 1.813.439.792,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.891.449,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.851.177,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 40.272,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 227.721,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.272,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.857.640.320,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.137.989,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 763.333,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 378.424,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 384.909,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 159.311,00
 • Diğer Borçlar 1.053.395,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.011.525,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 41.870,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.827.799,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 81.117,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.746.682,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 334.151,00
 • ARA TOPLAM 13.137.989,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 55.261.581,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 155.250,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 155.250,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 55.106.331,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 68.399.570,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.789.240.750,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.789.240.750,00
 • Ödenmiş Sermaye 540.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 15.583.748,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.171.079,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.665,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.665,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -42.665,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.317.678,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 935.580.412,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 272.889.255,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.857.640.320,00

Kredi Hesaplama