FİNANS

ozderici gmyo - ozgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 98.201.653,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 67.222.949,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.716.967,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.716.967,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 61.109,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 61.109,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.515.774,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 94.213,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.054.641,00
 • ARA TOPLAM 86.665.653,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 11.536.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 382.066.353,00
 • Finansal Yatırımlar 1.070.912,00
 • Ticari Alacaklar 633.163,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 633.163,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.331,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.331,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 375.998.608,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.024.468,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.055,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 10.055,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 480.268.006,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.099.286,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 598.610,00
 • - Banka Kredileri 598.610,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.918.945,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 153.814,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 153.814,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 161.151,00
 • Diğer Borçlar 143.954,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 143.954,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.890.022,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 30.313.084,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.313.084,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 38.487.866,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 9.611.420,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.934.396,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.680.709,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 168.370,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 168.370,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 51.033.682,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 429.234.324,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 429.234.324,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 270.354,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.454.341,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.454.341,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -437.140,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.740.568,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 159.486.613,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.282.448,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 480.268.006,00

Kredi Hesaplama