FİNANS

ozderici gmyo - ozgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 15.469.456,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 864.599,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.519.371,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.519.371,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 195.186,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 195.186,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 346.065,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.931,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.671.304,00
 • ARA TOPLAM 11.599.456,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.870.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.075.676.495,00
 • Finansal Yatırımlar 156.520.811,00
 • Ticari Alacaklar 385.916,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 385.916,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.331,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.331,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 913.683.039,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.511.276,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.261,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 2.261,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.091.145.951,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.297.060,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 92.491,00
 • - Banka Kredileri 92.491,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 225.916,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 225.916,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.093.242,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.093.242,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 159.427,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.529.301,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 30.313.084,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 30.313.084,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 119.599,00
 • ARA TOPLAM 34.533.060,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 2.764.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.047.889,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 727.023,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.008.779,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 312.087,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 312.087,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 41.344.949,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.049.801.002,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.049.801.002,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 270.354,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.988.652,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.988.652,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -567.397,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.336.098,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 777.323.522,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 43.237.897,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.091.145.951,00

Kredi Hesaplama