ozderici gmyo - ozgyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 59.010.501,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.090.369,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.895.085,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.895.085,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.238.788,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.238.788,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 26.819.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.797.773,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35.351,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.222.215,00
 • ARA TOPLAM 52.098.581,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 6.911.920,00
 • DURAN VARLIKLAR 379.330.147,00
 • Finansal Yatırımlar 250.000,00
 • Ticari Alacaklar 237.250,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 237.250,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.331,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.331,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 374.513.092,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.074.176,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.379,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 26.379,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 438.340.648,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.746.455,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 529.680,00
 • - Banka Kredileri 529.680,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.013.052,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 608.233,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 608.233,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 152.405,00
 • Diğer Borçlar 2.118.887,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.003.777,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 115.110,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.024.491,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.122.711,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.122.711,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 24.733.971,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 7.012.484,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.422.248,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.810.383,00
 • Banka Kredileri 4.810.383,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.388.946,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 168.777,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 168.777,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 39.168.703,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 399.171.945,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 399.171.945,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 270.354,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.557.315,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.557.315,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -327.428,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.740.568,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 148.360.352,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -4.756.644,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 438.340.648,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.