FİNANS

ozak gmyo - ozkgy - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.432.810.113,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.231.907.282,00
 • Finansal Yatırımlar 626.961.629,00
 • Ticari Alacaklar 136.905.289,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.877.251,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 127.028.038,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.086.826,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.086.826,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.186.557.750,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 129.470.193,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 39.634.935,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.259.575,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 85.661.569,00
 • ARA TOPLAM 3.432.810.113,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.265.304.903,00
 • Finansal Yatırımlar 242.831.530,00
 • Ticari Alacaklar 4.101.030,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.101.030,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.916.595.421,00
 • Maddi Duran Varlıklar 50.645.832,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.992.866,00
 • - Şerefiye 4.140.622,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.852.244,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 996.120,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 996.120,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 34.142.104,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.698.115.016,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 638.728.484,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 243.666.474,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 125.041.612,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 41.946,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 124.999.666,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.887.299,00
 • Diğer Borçlar 49.837.281,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.283.137,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.554.144,00
 • Türev Araçlar 5.567.500,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.515.341,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 504.457,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.010.884,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 638.728.484,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 898.802.787,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 459.196.750,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 430.900.455,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 430.900.455,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.358.044,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 985.812,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 985.812,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.537.531.271,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.160.583.745,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.160.583.745,00
 • Ödenmiş Sermaye 728.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -119.842.284,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 146.712.969,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 245.365.479,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 245.365.479,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 233.830.795,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 233.830.795,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 84.829.644,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.800.484.145,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.044.567.269,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.698.115.016,00

Kredi Hesaplama