FİNANS

ozak gmyo - ozkgy - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.256.732.623,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.089.044.582,00
 • Finansal Yatırımlar 2.059.480.031,00
 • Ticari Alacaklar 92.579.418,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 35.937.211,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.642.207,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.739.039,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.739.039,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 899.701.693,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.041.663.034,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.446.102,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.624.145,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 63.900.681,00
 • ARA TOPLAM 5.256.732.623,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 14.647.035.486,00
 • Finansal Yatırımlar 439.270.439,00
 • Ticari Alacaklar 9.678.691,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.678.691,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14.128.955.455,00
 • Maddi Duran Varlıklar 50.188.314,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.251.106,00
 • - Şerefiye 3.023.139,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.227.967,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.691.481,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 19.903.768.109,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.201.920.892,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 503.104.979,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 278.773.151,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 34.402.217,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 244.370.934,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.513.987,00
 • Diğer Borçlar 21.490.131,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.490.131,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.218.715,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 789.645,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.429.070,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.201.920.892,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.061.479.701,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.044.894.383,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.523.945,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.959.671,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.959.671,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.263.400.593,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 17.640.367.516,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.640.367.516,00
 • Ödenmiş Sermaye 728.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -119.842.284,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 146.712.969,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 245.365.479,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 245.365.479,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 430.269.704,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 430.269.704,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 84.829.644,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.800.484.145,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.327.912.131,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 19.903.768.109,00

Kredi Hesaplama