FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

parsan - parsn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.638.835.824,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 91.220.217,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 628.158.185,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.561.439,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 615.596.746,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 765.029.938,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 57.282.634,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 97.144.850,00
 • ARA TOPLAM 1.638.835.824,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.901.759.790,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 310.277.229,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 308.579.816,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.697.413,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.307.751.912,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.077.950.330,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 177.337.687,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.964.512,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.478.120,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.540.595.614,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.996.858.462,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 621.794.264,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.360.222.510,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 699.743.741,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 420.581.198,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 279.162.543,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 48.766.102,00
 • Diğer Borçlar 152.470.189,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 146.074.683,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.395.506,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 30.872.195,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.632.714,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 36.883.018,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.653.321,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 24.229.697,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22.473.729,00
 • ARA TOPLAM 2.996.858.462,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.699.688.861,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.440.536.491,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 119.308.968,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 119.308.968,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 139.843.402,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.696.547.323,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.844.048.291,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.907.544.202,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.112.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.191.164,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -6.787.306,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.657.035.134,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.840.161.826,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 83.139.931,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.102.510.592,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 152.180.861,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 936.504.089,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.540.595.614,00