FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

parsan - parsn - Kar zarar

 • KAR VEYA ZARAR KISMI 0
 • Hasılat 2465518032
 • Satışların Maliyeti (-) -1932305310
 • Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 533212722
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
 • BRÜT KAR/ZARAR 533212722
 • Genel Yönetim Giderleri (-) -114231274
 • Pazarlama Giderleri (-) -129091000
 • Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8120002
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 40773055
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -44872268
 • ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 277671233
 • Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 128631418
 • Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 468288783
 • FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 874591434
 • Finansman Gelirleri 48706300
 • Finansman Giderleri (-) -179407917
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 743889817
 • Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 66197432
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -37815838
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 104013270
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 810087249
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
 • DÖNEM KARI/ZARARI 810087249
 • Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar 81640955
 • - Ana Ortaklık Payları 728446294
 • Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0.094
 • Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1324002226
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 1436543904
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
 • Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -80419977
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 92270193
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -124391894
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 406478671
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİR 1730480897
 • TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
 • Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2540568146
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar 275295506
 • - Ana Ortaklık Payları 2265272640
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
 • Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0