FİNANS

turk prysmian kablo - prkab - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.478.709.106,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 389.738.357,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 578.122.382,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 64.557.321,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 513.565.061,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 182.940,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 182.940,00
 • Türev Araçlar 903.306,00
 • Stoklar 399.992.901,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.360.088,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.673.652,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 53.735.480,00
 • ARA TOPLAM 1.478.709.106,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 186.728.870,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 78.535.672,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 159.449,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 33.403.263,00
 • Diğer Duran Varlıklar 71.868.128,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.665.437.976,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.223.313.195,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 87.847.908,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 86.460.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 770.269.241,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 73.059.975,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 697.209.266,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.191.548,00
 • Diğer Borçlar 50.641,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 50.641,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 254.337.293,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 85.111.424,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.408.645,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 69.702.779,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.162.091,00
 • ARA TOPLAM 1.223.313.195,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.761.590,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.717.561,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.044.029,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.391.608,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.652.421,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.249.074.785,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 416.363.191,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 416.363.191,00
 • Ödenmiş Sermaye 216.733.652,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 40.654.618,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.426.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.426.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.123.489,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 135.001.626,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 20.772.107,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.665.437.976,00

Kredi Hesaplama