FİNANS

qua granite hayal yapi - quagr - Kar zarar

 • KAR VEYA ZARAR KISMI 0
 • Hasılat 2888026487
 • Satışların Maliyeti (-) -1595549180
 • Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1292477307
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
 • BRÜT KAR/ZARAR 1292477307
 • Genel Yönetim Giderleri (-) -76118203
 • Pazarlama Giderleri (-) -352122256
 • Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4762623
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1253333160
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -886325364
 • ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1226482021
 • Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 562333826
 • Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
 • FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1788815847
 • Finansman Gelirleri 24259476
 • Finansman Giderleri (-) -707486317
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1105589006
 • Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -13158210
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -18251
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -13139959
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1092430796
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
 • DÖNEM KARI/ZARARI 1092430796
 • Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar -22966
 • - Ana Ortaklık Payları 1092453762
 • Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 4.55
 • Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2056365
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
 • Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2570456
 • Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 514091
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 514091
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİR -2056365
 • TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
 • Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1090374431
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar -22966
 • - Ana Ortaklık Payları 1090397397
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
 • Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0

Kredi Hesaplama