FİNANS

reysas lojistik - rysas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.245.516.062,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 242.504.261,00
 • Finansal Yatırımlar 528.070.315,00
 • Ticari Alacaklar 353.636.394,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26.787.971,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 326.848.423,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.837.283,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.008.343,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.828.940,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.743.538,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 55.855.958,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.423.219,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.445.094,00
 • ARA TOPLAM 1.245.516.062,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.932.059.308,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 46.403.268,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 86.668.941,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.330.199.908,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.246.028.476,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.635,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 211.282.383,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.467.697,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.177.575.370,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.595.968.719,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 482.935.971,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 868.531.099,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.333.462,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.004.794,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.328.668,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.970.292,00
 • Diğer Borçlar 162.070.444,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.550.296,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 150.520.148,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 886.300,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 39.149.334,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.091.817,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.091.817,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.595.968.719,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.902.455.647,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.530.143.772,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 21.933.378,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.933.378,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 176.455,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 213.164.731,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29.074.227,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 184.090.504,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 137.037.311,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.498.424.366,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.679.151.004,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.363.368.932,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 11.019.773,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 40.859,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 1.634.614,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.524.073.364,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.377.227.932,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.901.166,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 254.210.473,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 310.595.619,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 315.782.072,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.177.575.370,00

Kredi Hesaplama