sabanci holding - sahol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 225.469.832.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 26.912.279.000,00
 • Finansal Yatırımlar 29.488.505.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.703.624.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.703.624.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 112.685.255.000,00
 • Diğer Alacaklar 2.824.047.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.824.047.000,00
 • Türev Araçlar 5.045.341.000,00
 • Stoklar 3.596.741.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.326.217.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.213.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 855.780.000,00
 • ARA TOPLAM 225.271.350.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 198.482.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 215.804.293.000,00
 • Finansal Yatırımlar 67.292.683.000,00
 • Ticari Alacaklar 508.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 508.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.645.162.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.645.162.000,00
 • Türev Araçlar 14.668.083.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7.126.377.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 211.934.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.522.659.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.397.575.000,00
 • - Şerefiye 1.493.083.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.904.492.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.038.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 480.922.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 116.593.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 441.274.125.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 309.290.339.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.836.033.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.552.525.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.082.511.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.082.511.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 117.554.000,00
 • Diğer Borçlar 5.471.601.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.471.601.000,00
 • Türev Araçlar 2.415.084.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 170.853.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 364.237.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 824.898.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 385.677.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 439.221.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.665.799.000,00
 • ARA TOPLAM 309.286.858.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 3.481.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.061.034.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.432.028.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.536.952.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 8.509.731.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 80.027.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 683.819.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 567.900.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 115.919.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 325.560.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 375.351.373.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 65.922.752.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.815.016.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.040.404.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.426.761.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22.237.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -113.252.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -113.252.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -113.252.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -423.339.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.867.620.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.446.186.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -844.773.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.222.777.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.636.692.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.193.206.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 33.107.736.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 441.274.125.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0,00

SABANCI HOLDING Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.