FİNANS

seker fin. kir. - sekfk - Bilanço

 • AKTİF KALEMLER 0,00
 • NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 0,00
 • GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • BANKALAR 0,00
 • TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00
 • SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00
 • FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00
 • İskontolu Faktoring Alacakları 0,00
 • Yurt İçi 0,00
 • Yurt Dışı 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00
 • Diğer Faktoring Alacakları 0,00
 • Yurt İçi 0,00
 • Yurt Dışı 0,00
 • FİNANSMAN KREDİLERİ 0,00
 • Tüketici Kredileri 0,00
 • Kredi Kartları 0,00
 • Taksitli Ticari Krediler 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİ 791.271.000,00
 • Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 6.371.000,00
 • Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) -144.852.000,00
 • Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,00
 • Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 0,00
 • TAKİPTEKİ ALACAKLAR 17.866.000,00
 • Takipteki Faktoring Alacakları 0,00
 • Takipteki Finansman Kredileri 0,00
 • Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00
 • Özel Karşılıklar (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00
 • BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 25.000,00
 • İŞTİRAKLER (Net) 222.000,00
 • İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0,00
 • MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 455.844.000,00
 • MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 573.000,00
 • Şerefiye 0,00
 • Diğer 0,00
 • PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 0,00
 • CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 2.747.000,00
 • ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 20.075.000,00
 • DİĞER AKTİFLER 93.395.000,00
 • ARA TOPLAM 1.456.705.000,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 60.823.000,00
 • Satış Amaçlı 60.823.000,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • AKTİF TOPLAMI 1.517.528.000,00
 • PASİF KALEMLER 0,00
 • ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • ALINAN KREDİLER 768.220.000,00
 • FAKTORİNG BORÇLARI 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 242.097.000,00
 • Finansal Kiralama Borçları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00
 • İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 69.633.000,00
 • Bonolar 0,00
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00
 • Tahviller 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 0,00
 • DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 40.188.000,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 93.223.000,00
 • Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00
 • Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 4.124.000,00
 • Diğer Karşılıklar 99.000,00
 • ERTELENMİŞ GELİRLER 0,00
 • CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 6.700.000,00
 • ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 15.653.000,00
 • SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,00
 • ARA TOPLAM 1.235.714.000,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • ÖZKAYNAKLAR 281.814.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00
 • Sermaye Yedekleri 42.072.000,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 1.130.000,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 40.942.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.903.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 151.000,00
 • Kar Yedekleri 49.814.000,00
 • Yasal Yedekler 7.997.000,00
 • Statü Yedekleri 0,00
 • Olağanüstü Yedekler 41.817.000,00
 • Diğer Kar Yedekleri 0,00
 • Kar veya Zarar 0,00
 • Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 10.596.000,00
 • Net Dönem Kar veya Zararı 102.350.000,00
 • PASİF TOPLAMI 1.517.528.000,00
 • PASİF TOPLAMI 0,00
 • Kontrol Gücü Olmayan Paylar 928.000,00
 • PASİF TOPLAMI 0,00

Kredi Hesaplama