FİNANS

seker fin. kir. - sekfk - Bilanço

 • AKTİF KALEMLER 0,00
 • NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 0,00
 • GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • BANKALAR 0,00
 • TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00
 • SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00
 • FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00
 • İskontolu Faktoring Alacakları 0,00
 • Yurt İçi 0,00
 • Yurt Dışı 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00
 • Diğer Faktoring Alacakları 0,00
 • Yurt İçi 0,00
 • Yurt Dışı 0,00
 • FİNANSMAN KREDİLERİ 0,00
 • Tüketici Kredileri 0,00
 • Kredi Kartları 0,00
 • Taksitli Ticari Krediler 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİ 721.910.000,00
 • Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 7.359.000,00
 • Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) -124.484.000,00
 • Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,00
 • Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 0,00
 • TAKİPTEKİ ALACAKLAR 22.906.000,00
 • Takipteki Faktoring Alacakları 0,00
 • Takipteki Finansman Kredileri 0,00
 • Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00
 • Özel Karşılıklar (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00
 • BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 25.000,00
 • İŞTİRAKLER (Net) 222.000,00
 • İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0,00
 • MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 341.916.000,00
 • MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 651.000,00
 • Şerefiye 0,00
 • Diğer 0,00
 • PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 0,00
 • CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 8.188.000,00
 • ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 22.874.000,00
 • DİĞER AKTİFLER 107.398.000,00
 • ARA TOPLAM 1.323.610.000,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • AKTİF TOPLAMI 1.323.610.000,00
 • PASİF KALEMLER 0,00
 • ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • ALINAN KREDİLER 716.106.000,00
 • FAKTORİNG BORÇLARI 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 136.304.000,00
 • Finansal Kiralama Borçları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00
 • İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 78.339.000,00
 • Bonolar 0,00
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00
 • Tahviller 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 0,00
 • DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 64.205.000,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 110.143.000,00
 • Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00
 • Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 2.044.000,00
 • Diğer Karşılıklar 99.000,00
 • ERTELENMİŞ GELİRLER 0,00
 • CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 0,00
 • ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 10.556.000,00
 • SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,00
 • ARA TOPLAM 1.115.653.000,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • ÖZKAYNAKLAR 207.957.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00
 • Sermaye Yedekleri 42.072.000,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 1.130.000,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 40.942.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.488.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 151.000,00
 • Kar Yedekleri 49.814.000,00
 • Yasal Yedekler 7.997.000,00
 • Statü Yedekleri 0,00
 • Olağanüstü Yedekler 41.817.000,00
 • Diğer Kar Yedekleri 0,00
 • Kar veya Zarar 0,00
 • Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 10.596.000,00
 • Net Dönem Kar veya Zararı 42.236.000,00
 • PASİF TOPLAMI 1.323.610.000,00
 • PASİF TOPLAMI 0,00
 • Kontrol Gücü Olmayan Paylar 600.000,00
 • PASİF TOPLAMI 0,00

Kredi Hesaplama