FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

seker fin. kir. - sekfk - Bilanço

 • AKTİF KALEMLER 0,00
 • NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 92.713.000,00
 • GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • BANKALAR 0,00
 • TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00
 • SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00
 • FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00
 • İskontolu Faktoring Alacakları 0,00
 • Yurt İçi 0,00
 • Yurt Dışı 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00
 • Diğer Faktoring Alacakları 0,00
 • Yurt İçi 0,00
 • Yurt Dışı 0,00
 • FİNANSMAN KREDİLERİ 0,00
 • Tüketici Kredileri 0,00
 • Kredi Kartları 0,00
 • Taksitli Ticari Krediler 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİ 1.245.945.000,00
 • Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 1.577.799.000,00
 • Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) 350.191.000,00
 • Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,00
 • Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 0,00
 • TAKİPTEKİ ALACAKLAR 10.309.000,00
 • Takipteki Faktoring Alacakları 0,00
 • Takipteki Finansman Kredileri 0,00
 • Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00
 • Özel Karşılıklar (-) 10.309.000,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00
 • BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 25.000,00
 • İŞTİRAKLER (Net) 248.000,00
 • İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0,00
 • MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 700.120.000,00
 • MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 6.349.000,00
 • Şerefiye 0,00
 • Diğer 0,00
 • PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 0,00
 • CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 13.470.000,00
 • ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 159.659.000,00
 • DİĞER AKTİFLER 226.331.000,00
 • ARA TOPLAM 2.514.835.000,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 60.823.000,00
 • Satış Amaçlı 60.823.000,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • AKTİF TOPLAMI 2.575.658.000,00
 • PASİF KALEMLER 0,00
 • ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • ALINAN KREDİLER 1.409.451.000,00
 • FAKTORİNG BORÇLARI 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 299.589.000,00
 • Finansal Kiralama Borçları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00
 • İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0,00
 • Bonolar 0,00
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00
 • Tahviller 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 0,00
 • DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 100.302.000,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 191.849.000,00
 • Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00
 • Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 4.675.000,00
 • Diğer Karşılıklar 187.174.000,00
 • ERTELENMİŞ GELİRLER 0,00
 • CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 7.867.000,00
 • ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 0,00
 • SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,00
 • ARA TOPLAM 2.009.058.000,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • ÖZKAYNAKLAR 566.600.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00
 • Sermaye Yedekleri 41.047.000,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 1.130.000,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 39.917.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 83.759.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 151.000,00
 • Kar Yedekleri 191.826.000,00
 • Yasal Yedekler 17.047.000,00
 • Statü Yedekleri 0,00
 • Olağanüstü Yedekler 174.779.000,00
 • Diğer Kar Yedekleri 0,00
 • Kar veya Zarar 0,00
 • Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 134.368.000,00
 • Net Dönem Kar veya Zararı 65.449.000,00
 • PASİF TOPLAMI 2.575.658.000,00
 • PASİF TOPLAMI 0,00
 • Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00
 • PASİF TOPLAMI 0,00