FİNANS

seker fin. kir. - sekfk - Bilanço

 • AKTİF KALEMLER 0,00
 • NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 0,00
 • GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0,00
 • Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • BANKALAR 0,00
 • TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0,00
 • SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0,00
 • FAKTORİNG ALACAKLARI 0,00
 • İskontolu Faktoring Alacakları 0,00
 • Yurt İçi 0,00
 • Yurt Dışı 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) 0,00
 • Diğer Faktoring Alacakları 0,00
 • Yurt İçi 0,00
 • Yurt Dışı 0,00
 • FİNANSMAN KREDİLERİ 0,00
 • Tüketici Kredileri 0,00
 • Kredi Kartları 0,00
 • Taksitli Ticari Krediler 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİ 919.399.000,00
 • Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00
 • Finansal Kiralama Alacakları 9.585.000,00
 • Faaliyet Kiralaması Alacakları 0,00
 • Kazanılmamış Gelirler (-) -200.703.000,00
 • Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 0,00
 • Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 0,00
 • DİĞER ALACAKLAR 0,00
 • TAKİPTEKİ ALACAKLAR 14.257.000,00
 • Takipteki Faktoring Alacakları 0,00
 • Takipteki Finansman Kredileri 0,00
 • Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 0,00
 • Özel Karşılıklar (-) 0,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0,00
 • BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 25.000,00
 • İŞTİRAKLER (Net) 223.000,00
 • İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0,00
 • MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 511.420.000,00
 • MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 2.926.000,00
 • Şerefiye 0,00
 • Diğer 0,00
 • PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 0,00
 • CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 3.365.000,00
 • ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 10.438.000,00
 • DİĞER AKTİFLER 88.839.000,00
 • ARA TOPLAM 1.684.123.000,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 60.823.000,00
 • Satış Amaçlı 60.823.000,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • AKTİF TOPLAMI 1.744.946.000,00
 • PASİF KALEMLER 0,00
 • ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • ALINAN KREDİLER 903.208.000,00
 • FAKTORİNG BORÇLARI 0,00
 • KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 232.192.000,00
 • Finansal Kiralama Borçları 0,00
 • Faaliyet Kiralaması Borçları 0,00
 • Diğer 0,00
 • Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0,00
 • İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 80.540.000,00
 • Bonolar 0,00
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0,00
 • Tahviller 0,00
 • DİĞER BORÇLAR 0,00
 • DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 60.325.000,00
 • RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0,00
 • ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
 • BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 93.329.000,00
 • Yeniden Yapılanma Karşılığı 0,00
 • Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 3.230.000,00
 • Diğer Karşılıklar 99.000,00
 • ERTELENMİŞ GELİRLER 0,00
 • CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 6.013.000,00
 • ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 25.801.000,00
 • SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0,00
 • ARA TOPLAM 1.401.408.000,00
 • SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0,00
 • Satış Amaçlı 0,00
 • Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0,00
 • ÖZKAYNAKLAR 343.538.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00
 • Sermaye Yedekleri 41.047.000,00
 • Hisse Senedi İhraç Primleri 1.130.000,00
 • Hisse Senedi İptal Karları 0,00
 • Diğer Sermaye Yedekleri 39.917.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.903.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 151.000,00
 • Kar Yedekleri 112.111.000,00
 • Yasal Yedekler 13.648.000,00
 • Statü Yedekleri 0,00
 • Olağanüstü Yedekler 98.463.000,00
 • Diğer Kar Yedekleri 0,00
 • Kar veya Zarar 0,00
 • Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 40.003.000,00
 • Net Dönem Kar veya Zararı 73.151.000,00
 • PASİF TOPLAMI 1.744.946.000,00
 • PASİF TOPLAMI 0,00
 • Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.172.000,00
 • PASİF TOPLAMI 0,00

Kredi Hesaplama