FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

selcuk gida - selgd - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 28.118.996,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.151.306,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 11.942.452,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.942.452,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 829.936,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 829.936,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.629.827,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.117.475,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 448.000,00
 • ARA TOPLAM 28.118.996,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 70.065.976,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 24.805.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.572.905,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.228.138,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.228.138,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 527.374,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 98.184.972,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.837.285,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 233.700,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.267.778,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.267.778,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 90.863,00
 • Diğer Borçlar 3.689.189,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.665.138,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.024.051,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 398.973,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 63.669,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 93.113,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 93.113,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 7.837.285,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.575.004,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 835.373,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 835.373,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 16.932,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 691.464,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 687.920,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.544,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.031.235,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.412.289,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 82.772.683,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 82.720.485,00
 • Ödenmiş Sermaye 22.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.847.032,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 719.280,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.059.815,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.059.815,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -271.843,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.426,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.152.593,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 15.882.339,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 52.198,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 98.184.972,00