FİNANS

soktas - sktas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 174.889.563,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 29.622.224,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 44.225.764,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 44.225.764,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.271.403,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.271.403,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 73.785.251,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.804.046,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.249.625,00
 • ARA TOPLAM 174.889.563,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 623.669.574,00
 • Finansal Yatırımlar 8.299,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8.299,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 31.896,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.896,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.349.964,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 437.656.196,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.252.868,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.252.868,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 117.709,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 798.559.137,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 382.880.505,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 93.802.630,00
 • - Banka Kredileri 93.802.630,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 127.078.406,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.256.960,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 95.113.627,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13.537.831,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 81.575.796,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.965.820,00
 • Diğer Borçlar 3.353.996,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.353.996,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.387.801,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.837.542,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.837.542,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 382.880.505,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 255.110.585,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 165.967.700,00
 • Banka Kredileri 156.203.840,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.763.860,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 6.841.485,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.837.986,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.837.986,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 52.963.737,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 637.991.090,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 160.568.047,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 125.485.508,00
 • Ödenmiş Sermaye 78.234.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 18.395.552,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 14.530.296,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 313.405.300,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 313.405.300,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.026.068,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -41.819.634,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.285.309,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -45.104.943,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.682.532,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -254.313.184,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -12.629.354,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 35.082.539,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 798.559.137,00

SOKTAS Haberleri

Tümü