FİNANS

senkron siber guvenlik yazilim - snkrn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 91.890.704,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 148.041,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 44.709.745,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 39.923.357,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.786.388,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.292.464,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.195.500,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 96.964,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 18.331.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.893.134,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 21.033.459,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 516.320,00
 • ARA TOPLAM 91.890.704,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 14.737.804,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 7.959.323,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.959.323,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.889.690,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 189.985,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 189.985,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.829.423,00
 • Diğer Duran Varlıklar 869.383,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 106.628.508,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.276.102,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 530.254,00
 • - Banka Kredileri 530.254,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.097.511,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.547.756,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 292.653,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.255.103,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.008.058,00
 • Diğer Borçlar 11.103.782,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.165.820,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.937.962,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.298.843,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 689.898,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 689.898,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 49.276.102,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.351.546,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.173.450,00
 • Banka Kredileri 1.173.450,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 178.096,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 178.096,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 50.627.648,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 56.000.860,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 56.000.860,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.849.206,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.198.232,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.454.281,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.949,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -18.949,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.949,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.400.484,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 26.489.869,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.627.737,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 106.628.508,00

Kredi Hesaplama