FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

senkron siber guvenlik yazilim - snkrn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 91.602.854,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 211.092,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 53.777.299,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.253.623,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.523.676,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.058.136,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 909.837,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 148.299,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 16.264.529,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.712.549,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.316.466,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 579.249,00
 • ARA TOPLAM 91.602.854,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.394.850,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 535.259,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.244.546,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 139.974,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 489.475,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 489.475,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 121.073,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.004.497,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 98.997.704,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.041.040,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 120.067,00
 • - Banka Kredileri 120.067,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.008.645,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.910.283,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 950.387,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.959.896,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.595.987,00
 • Diğer Borçlar 53.514,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.721,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.793,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 25.660.372,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 689.898,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 689.898,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.274,00
 • ARA TOPLAM 37.041.040,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.701.532,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.701.532,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 44.742.572,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 54.255.132,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 54.255.132,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.849.206,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.198.232,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.454.281,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 471.789,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 471.789,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 471.789,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.119.342,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 35.115.559,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.216.419,00
 • Diğer Yedekler 1.263.142,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 98.997.704,00

Kredi Hesaplama